Lise Birkeland
Født 1965 i Flekkefjord, utdannet ved SHKS. Bor og jobber i dag som billedkunster og skulptør i Stavanger.