Reidar Fritzvold
Født 1920. Norsk maler, utdannet ved Statens kunstakademi. Mest kjent for sine karakteristiske landskapsmalerier.