Monotopi Håndkolorert
Monotypi er et engangstrykk, ett eksemplar, vanligvis fra en type plantrykk. Håndkolorert betyr at...